Agata Jas

Agata Jas – psycholog, trener TUS

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja – psychologia wychowawcza stosowana). Pracuję z dziećmi oraz młodzieżą (mam doświadczenie w pracy z dziećmi m.in. ze spektrum autyzmu oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym).  Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych. 

W swojej pracy skupiam się na problemach wychowawczych oraz szkolnych. Udzielam porad i konsultacji w zakresie problemów dziecka m.in. z kontrolowaniem emocji, motywacją do nauki, odnajdywaniem się w sytuacjach kryzysowych lub wywołujących nadmierny stres. Przeprowadzam obserwacje oraz rozmowy z dziećmi w celu wstępnej diagnozy zaburzeń funkcjonowania dzieci. W swojej pracy kładę szczególny nacisk na tworzenie relacji z dzieckiem oraz rodzicami, opartej na wytwarzaniu więzi opartej na wzajemnym zaufaniu oraz podążaniu za potrzebami pacjenta. 

Po ukończonym kursie Treningu Umiejętności Społecznych wykorzystuję zdobytą wiedzę prowadząc zajęcia grupowe, mające na celu rozwój umiejętności funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych oraz nawiązywania interakcji z innymi ludźmi. 

Kursy i szkolenia specjalistyczne:

  • Trening umiejętności społecznych
  • Autyzm a dieta
  • Jak pracować z uczniem niedostosowanym społecznie – radzenie sobie z uczniem trudnym, cynicznym i prowokującym
  • Prawidłowy rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym