Agnieszka Ciemińska

Agnieszka Ciemińska – terapeuta metody indywidualnej stymulacji słuchu Johansena (JIAS)

 Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, logopedą dyplomowanym, pedagogiem, terapeutą treningu słuchowego Johansen IAS, terapeutą metody Bilateralnej Integracji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu placówkach terapeutycznych, na stanowisku logopedy w jednym z warszawskich przedszkoli, prowadząc zajęcia w przedszkolu specjalnym, a także w poradni dla dzieci z autyzmem dziecięcym. Pozwoliło mi to od strony praktycznej rozwinąć kompetencje do pracy z dziećmi z różnymi potrzebami rozwojowymi.

W swojej pracy zawodowej zajmowałam się prowadzeniem terapii logopedycznej, pedagogicznej, zajęć z terapii ręki, logorytmiki, treningu słuchowego oraz warsztatów motoryki małej. Prowadzenie wymienionych zajęć poprzedzone było ukończeniem stosownych kursów, szkoleń i warsztatów.

Obecnie moim podstawowym obszarem zainteresowań są terapie neurorozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem treningów słuchowych. W 2009r. ukończyłam pierwszą w Polsce edycję szkolenia Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen-IAS; od kilku lat prowadzę terapię słuchową opartą o tę właśnie metodę.

Do swojej pracy staram się podchodzić kompleksowo, łącząc zdobyte doświadczenie oraz wiedzę teoretyczną i w ten sposób oferując małym pacjentom jak najlepsze możliwości korzystania z prowadzonej terapii.

Kursy i szkolenia specjalistyczne:
• Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS
• Neuroflow® aktywny trening słuchowy
• Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem zespołu Aspergera na różnych etapach edukacyjnych
• Nadwrażliwość słuchowa
• Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
• Aspekty teoretyczne oraz praktyczne wykonywania badań audiometrycznych
• Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka
• Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
• Integracja Bilateralna
• Terapia ręki i umiejętności grafomotoryczne
• Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów, model wspomagania pracy oczu i mózgu
• Audiologia w pigułce
• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard