Dla dzieci

Kreatywne, rozmaite, edukujące,
z elementami muzyki, plastyki, sensoryki i relaksacji.

Swobodna zabawa i ciężka praca ukierunkowana na rozwój mowy, ruchu, stymulację wszystkich zmysłów dziecka już na wczesnym etapie.
Przyjdź a my pobudzimy wszechstronny rozwój Twojego dziecka.