Ewelina Kowalczyk

Ewelina Kowalczyk – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Fizoterapia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.  Jestem również certyfikowanym Diagnostą i Terapeutą Integracji Sensorycznej, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnorodnymi trudnościami oraz ograniczeniami m.in. z MPD, Autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową a także z dziećmi w normie rozwojowej mających problem z tzw. przetwarzaniem sensorycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Stowarzyszeniu Krok za Krokiem w Zamościu oraz pracując w wielu ośrodkach terapeutycznych, fundacjach oraz integracyjnych placówkach edukacyjnych na terenie Warszawy.

Już na samym początku drogi zawodowej praca z dziećmi stała się moją pasją oraz świadomym wyborem. Każdy postęp moich małych pacjentów jest dla mnie wielkim sukcesem a także motywacją do dalszego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy. Do terapii pacjentów podchodzę kompleksowo. Opracowywane przeze mnie indywidualne programy terapii łączą w sobie różne metody terapeutyczne dzięki czemu pozwalają skutecznie eliminować trudności dziecka a jednocześnie wspierać jego mocne strony. Moim priorytetem jest nawiązanie przyjaznej więzi z pacjentem oraz zapewnienie mu bezpiecznej przestrzeni dla wszechstronnego rozwoju. W swojej pracy bardzo cenię sobie także współpracę oraz efektywną komunikację z rodzicami. Chętnie dzielę się posiadaną wiedzą nieustannie zwiększając świadomość rodziców na temat zapobiegania powstawaniu zaburzeń integracji sensorycznej, prawidłowego rozwoju sensomotorycznego dzieci, wpływu motoryki dużej na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka a także rozwój jego mowy.

Z zamiłowania do pracy z dziećmi oraz potrzeby kompleksowego wspierania ich rozwoju stworzyłam Centrum Terapii i Rozwoju Karuzela Zmysłów. Miejsce w którym każdy z małych pacjentów traktowany jest indywidualnie, wyjątkowo i z uśmiechem a doświadczony zespół interdyspcyplinarnych specjalistów każdego dnia czuwa nad jego harmonijnym rozwojem, bezpieczeństwem i sprawnym funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Kursy i szkolenia specjalistyczne:

 • Integracja sensoryczna I i II stopnia (PSTIS)
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej)
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna (Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej)
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej
 • Szkolenie trenerskie I stopnia Smyko-multisensoryka®
 • Trener I stopnia Sensoplastyka®
 • Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp Dziecka
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne
 • PNF podstawowy
 • Skoliozy-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Bark i szyja- interwencje fizjoterapeutyczne
 • Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia
 • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Atreterapia w pracy z dziećmi. Pomysły i inspiracje
 • Staż z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierunkowego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
 • Szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierunkowego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)
 • Wykorzystanie elementów muzykoterapii w wychowaniu przedszkolnym
 • Uczeń z orzeczeniem – praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Analiza Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych IPET

Warsztaty, konferencje:

 • „AAC w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami z problemami w porozumiewaniu się” – warsztaty z zakresu budowania strategii ułatwiających komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu pomocy wizualnych
 • Międzynarodowa Konferencja o MPD „Krok za krokiem do uczestnictwa”
 • Późna interwencja – sytuacja dorosłych osób niemówiących, użytkowników AAC (Spotkanie dla rodzin i specjalistów pracujących z osobami z poważnymi problemami w porozumiewaniu się, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”)
 • Konferencja naukowa SI „Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości”
 • Konferencja naukowa SI „Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej