Joanna Pietrzak

Joanna Pietrzak – logopeda ogólny i kliniczny

Ukończyłam studia z logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem również absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku adiofonologia z protetyką słuchu oraz zdrowie publiczne.

Swoje doświadczenie zdobywałam w szpitalach oraz placówkach przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi.

Zdobyte doświadczenie podparte wiedzą teoretyczną umożliwia moim pacjentom jak najlepiej wykorzystać prowadzoną przeze mnie terapię. W swojej pracy wykorzystuje różne metody terapeutyczne dostosowane do możliwości pacjenta. Istotne jest również dla mnie stworzenie odpowiedniej relacji, w której mały pacjent czuje się bezpiecznie i może mi zaufać.

Ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne:

  • Przedszkolne i wczesnoszkolne wady wymowy
  • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy. Problemy diagnozy i terapii
  • Seplenienie międzyzębowe- diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego
  • Rotacyzm- diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
  • Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna
  • Dyslalia- klasyfikacja wad wymowy
  • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
  • Dysfunkcja połykania u dzieci- istota funkcji, diagnoza i terapia logopedyczna
  • Wykorzystywanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy