Marlena Papiewska

Marlena Papiewska – terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

Jestem certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyłam również studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobyłam pracując w placówkach oświatowych. W trakcie zajęć dbam o wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości. Moja osobista filozofia opiera się na przekonaniu, że dzieci uczą i rozwijają się najlepiej, kiedy zapewniamy im bezpieczeństwo oraz warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy. Atmosfera bezpieczeństwa, bezwzględnej akceptacji oraz szacunku do drugiego człowieka są dla mnie kluczowymi kwestiami. Komunikacje opieram na metodzie Porozumienia bez Przemocy (NVC Nonviolent Communication). Stale poszerzam swój warsztat terapeutyczny, by skutecznie dopasowywać metody indywidualnie do każdego pacjenta.

Kursy i szkolenia:

  • Integracja Sensoryczna I i II stopnia (PSTIS)
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż
  • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej)
  • Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?
  •  Całościowe wsparcie rozwoju.
  • Oczekiwania i potrzeby rozwojowe w zakresie mowy i komunikacji
  • Współpraca z rodzicami i sposoby komunikacji
  • Kompetencje komunikacyjne dziecka w wieku przedszkolnym
  • Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu
  •  Tajemnice mózgu dziecka