Marta Łusakowska

Marta Łusakowska – psycholog, oligofrenopedagog,                                                             terapeuta TUS

Jestem psychologiem i oligofrenopedagogiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych i terapeutycznych (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoła, przedszkole). Prowadzę indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnorodnymi potrzebami i trudnościami. Wspieram także rodziców i nauczycieli w ich codzienności w formie konsultacji psychologicznych. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W swojej pracy czerpię z Teorii Przywiązania oraz Porozumienia Bez Przemocy, ważne jest dla mnie podążanie za potrzebami człowieka w atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji.

Kursy i szkolenia:

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej u dzieci ze spektrum autyzmu

 • Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3

 • Diagnozowanie dysleksji rozwojowej – uprawnienia diagnostyczne

 • Terapia małego dziecka z ASD

 • Różnorodne spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów

 • Praktycznie o ADHD – szkolenie dla specjalistów

 • Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia

 • Szkoła Konsultacji dla psychologów i psychoterapeutów

 • Praca z grupą w duchu rodzicielstwa bliskości – RB dla profesjonalistów

 • Nowy Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie kompleksowe

 • Podstawy Komunikacji Bez Przemocy

 • Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia w ujęciu globalnym