Wiktoria Andryszek

Wiktoria Andryszek – logopeda ogólny i kliniczny

 Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie kontynuuję studia II stopnia przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, co pozwala mi rozwijać się w kierunkach zarówno medycznych jak i pedagogicznych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zdobywałam doświadczenie w placówkach oświatowych oraz poradniach specjalistycznych, a także w szpitalu uniwersyteckim.
Specjalizuję się w terapii zaburzeń mowy o charakterze dyslalii, choć inne trudności również nie są mi obce. Dotychczasowa praktyka przygotowała mnie do pracy z dziećmi z niedosłuchem – aparatowanych i implantowanych, a także z pacjentami po przebytych chorobach układu artykulacyjno-fonacyjnego.

 W mojej pracy najbardziej zależy mi na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta, poznaniu pełnego obrazu oraz przyczyny zaburzenia. Wszystko po to, aby wspierać rozwój dziecka najlepiej jak potrafię.