Cennik

Integracja sensoryczna

Konsultacja Integracji sensorycznej50 min250 zł
Terapia integracji sensorycznej45 min 160 zł
Diagnoza integracji sensorycznej 3 spotkania x 45 min650 zł
Dodatkowe spotkanie diagnostyczne 45 min150 zł
Rediagnoza3 spotkania x 45 min500 zł
Pakiet spotkań Integracji sensorycznej 10 spotkań 1500 zł
Terapia łączona (SI + metoda Funtronic)45 min180 zł
Pakiet spotkań terapia łączona SI + metoda Funtronic10 spotkań1700 zł
Dodatkowe zalecenia/opinia/podsumowanie100 zł

Terapia ręki

Konsultacja terapii ręki 45 min 250 zł
Terapia ręki45 min 160 zł
Terapia ręki z sensoplastyką45 min180 zł
Pakiet spotkań Terapii ręki10 spotkań1500 zł

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Konsultacja logopedyczna45 min200 zł
Terapia logopedyczna45 min 140 zł
Terapia logopedyczna30 min100 zł
Pakiet spotkań z logopedą10 spotkań po 30 min 950 zł
Pakiet spotkań z logopedą10 spotkań po 45 min1300 zł
Konsultacja neurologopedyczna45 min250 zł
Terapia neurologopedyczna30 min130 zł
Terapia neurologopedyczna45 min170 zł
Pakiet spotkań z neurologopedą10 spotkań po 30 min1200 zł
Pakiet spotkań z neurologopedą10 spotkań po 45 min1600 zł
Dodatkowe zalecenia/opinia/podsumowanie100 zł

Terapia psychologiczna

Pierwsza konsultacja psychologiczna (spotkanie z samymi rodzicami)45 min 230 zł
Druga konsultacja psychologiczna (spotkanie z dzieckiem)45 min 230 zł
Terapia psychologiczna45 min200 zł
Konsultacja rodzicielska - w trakcie terapii45 min200 zł
Trening zastępowania agresji/kontroli złości (indywidualny)45 min200 zł
Trening zastępowania agresji/kontroli złości w parze (rodzeństwo)45 min230 zł
Pakiet spotkań z psychologiem10 spotkań1900 zł
Dokument opisowy - podsumowanie/wnioski/zalecenia/100 zł

Trening Zastępowania Agresji

Konsultacja wstępna45 min 220 zł
Terapia indywidualna45 min 180 zł
Terapia w parze (rodzeństwo)45 min 220 zł

Trening umiejętności społecznych

Spotkanie konsultacyjne (przeprowadzane w celu dopasowania do odpowiedniej grupy)140 zł
Pakiet 10 spotkań TUS80 min/1 spotkanie1400 zł
Pakiet 10 spotkań TUS90 min/1 spotkanie1500 zł

Trening koncentracji uwagi

Konsultacja indywidualna50 min250 zł
Trening indywidualny z wykorzystaniem metody Funtronic45 min 160 zł
Pakiet indywidualnych spotkań TKU10 spotkań1500 zł

Zajęcia ruchowe (na bazie integracji sensorycznej)

Indywidualne zajęcia psychoruchowe na bazie integracji sensorycznej (pojedyncze zajęcia)45 min160 zł
Pakiet spotkań10 spotkań x 45 min1500 zł

Trening słuchowy Johansena

Diagnoza z audiometrem - bez pisemnego raportu90 min400 zł
Przygotowanie indywidualnego programu (płyta CD lub pliki do pobrania)250 zł
Spotkanie kontrolne - bez pisemnego raportu60 min250 zł
Pisemny raport z diagnozy80 zł

Sensoplastyka ® 

Sensoplastyka ® indywidualna (pojedyncze zajęcia)45 min 130 zł
Sensoplastyka ® indywidualna (w pakiecie)10 zajęć1200 zł
Sensoplastyka ® w małych grupach (pojedyncze zajęcia)45 min80 zł
Sensoplastyka ® w małych grupach (w pakiecie)10 zajęć750 zł

Smyko-multisensoryka ®

Smyko-multisensoryka ®w małych grupach (pojedyncze zajęcia)45 min50 zł
Pakiet spotkań Smyko-multisensoryka ®10 zajęć450 zł

Arteterapia

Arteterapia w małych grupach (pojedyncze zajęcia)45 min 90 zł
Arteterapia w małych grupach (w pakiecie)10 spotkań850 zł

Fizjoterapeuta

Konsultacja45 min250 zł
Fizjoterapia45 min170 zł
Terapia neurotaktylna45 min170 zł

Konsultacje z wybranym specjalistą – online

Konsultacja online50 min250 zł

Dodatkowe usługi

Pisemny dokument/opinia/dodatkowe zalecenia100 zł
Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu na terapię/zajęcia60 zł
Nieodwołana wizyta100 % ceny zajęć