Trening koncentracji uwagi

Zajęcia z wykorzystaniem metody Funtronic tzw. magicznego dywanu. Wykorzystanie podłogi interaktywnej umożliwia organizację przyjaznego i atrakcyjnego środowiska, które pozwala dzieciom samodzielnie planować, odkrywać, wyznaczać sobie cele, uczyć się na błędach.

Optymalna koncentracja umożliwia świadome wykonywanie różnorodnych działań, efektywną naukę oraz skuteczne rozwiązywanie problemów dnia codziennego. Trening Koncentracji to wspaniała zabawa ukierunkowana na rozwijanie zdolności skupienia uwagi na wykonywanej czynności z jednoczesnym eliminowaniem nieprzydatnych w danej chwili bodźców wewnętrznych i zewnętrznych.

Cele terapii:

• Wydłużenie czasu koncentracji uwagi
• Rozwijanie kreatywności i wiary we własne możliwości
• Zwiększanie motywacji do działania
• Poprawa efektywności nauki
• Rozwijanie samodzielności
• Wygaszanie reakcji impulsywnych
• Usprawnianie zdolności do rozpoczynania działań bez zwłoki
• Usprawnianie zdolności do korzystania z wcześniej nabytych doświadczeń i wykorzystania ich w sytuacji bieżącej

Trening koncentracji uwagi przeznaczony jest dla dzieci które:

• Łatwo się rozpraszają
• Nie potrafią wytrwać w miejscu przez dłuższy czas
• Mają trudności z ukończeniem zaczętych prac
• Często zapominają o swoich obowiązkach
• Pracują w wolnym tempie bądź szybko, lecz pobieżnie
• Nieuważnie czytają polecenia
• Nie potrafią się zorganizować
• Szybko się zniechęcają gdy napotkają nawet niewielkie trudności
• Szybko się męczą