Terapia ręki

Terapia ręki to zespół skoordynowanych oraz indywidualnie dobranych ćwiczeń i aktywności mających na celu poprawę funkcji percepcyjno-motorycznych kończyny górnej.

Dobrze wykształtowana motoryka ręki jest potrzebna w opanowaniu wielu czynności m.in. zapinanie guzików, sznurowanie butów, jedzenie sztućcami, a także umiejętności przedszkolnych i szkolnych, takich jak: malowanie, rysowanie, wycinanie nożyczkami i pisanie.
Zajęcia terapii ręki obejmują ćwiczenia rozmachowe, manualne, manipulacyjne, korekcję postawy, korekcję łopatek oraz ustawienia miednicy. W terapię zaangażowana jest nie tylko kończyna górna, lecz także głowa, tułów i całe ciało. Współpraca między tymi elementami pozwala osiągnąć najlepsze efekty terapeutyczne oraz uczy stabilizacji całego ciała przy jednoczesnej swobodnej pracy całej kończyny.

Cele terapii:

• Usprawnianie ruchów precyzyjnych dłoni i palców
• Usprawnianie właściwego chwytu
• Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, obustronnej i naprzemiennej
• Poprawa koncentracji oraz umiejętności skupienia, patrzenia
• Doskonalenie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała
• Stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej
• Usprawnianie czucia głębokiego i powierzchownego

• Poznawanie poprzez dotyk zróżnicowanych faktur i kształtów oraz umiejętność ich rozróżniania

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci które mają:

• nieprawidłowy chwyt pisarski
• potrzebę zdecydowanego i mocnego uścisku dłoni
• trudności szkolne (wolne tempo pisania, zaburzona grafomotoryka)
• nadwrażliwość dotykową w obrębie dłoni
• trudności z czynnościami manualnymi takimi jak malowanie, lepienie z plasteliny, nawlekanie
• niewłaściwe napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej
• problemy z samoobsługą (np. zapinanie guzików, ubieranie, wiązanie sznurowadeł)
• trudności z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała podczas pracy przy stoliku