Szkolenia i współpraca

W Karuzeli Zmysłów w Ursusie oferujemy Państwu współpracę z placówkami oświatowymi (żlobki, przedszkola, szkoły podstawowe – publiczne i niepubliczne) oraz instytucjami wsparcia społecznego (placówki wsparcia dziennego, świetlice, domy dziecka).

Zorganizujemy szkolenia i warsztaty o interesującej tematyce, podzielimy się wiedzą na temat tego co niezbędne i ważne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju ruchowego, sensorycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci a także przetestujemy innowacyjne pomoce terapeutyczne i edukacyjne.
Zapraszamy do współpracy terapeutów, pedagogów, rodziców.

Oferujemy m.in:
• sensoryczne zajęcia grupowe
• obserwacje grup zajęciowych
• treningi umiejętności społecznych
• zaburzenia przetwarzania sensorycznego
• warsztaty rozwojowe dla dzieci i młodzieży
• dyżury specjalistyczne na terenie Państwa placówki
• testy przesiewowe z zakresu SI w grupach przedszkolnych

• konsultacje i szkolenia dla rodziców, terapeutów i kadr pedagogicznych
• indywidualne konsultacje i poradnictwo dla pedagogów pracujących z dziećmi posiadającymi zaburzenia przetwarzania sensorycznego

Z przyjemnością podejmiemy współpracę z podmiotami których idea oraz cele działania pozostają w zgodzie z naszymi.

Wspomaganie prowadzimy na terenie naszego Centrum w Ursusie a także współpracującej placówki. Ceny poszczególnych usług ustalane są indywidualnie a ich czas, zakres oraz tematykę dopasowujemy do zgłaszanych potrzeb.

Jeśli posiadasz pomysł na ciekawe działania i chcesz podjąć je we współpracy z nami, zadzwoń już dziś 😊 Chętnie pomożemy w ich realizacji, a wszelkie szczegóły omówimy podczas indywidualnych spotkań.