Logopeda / Neurologopeda

Zajęcia prowadzone w Centrum Terapii i Rozwoju Karuzela Zmysłów w Warszawie – Ursus mają postać indywidualnych zajęć logopedycznych lub konsultacji neurologopedycznych.

Skierowane są do osób posiadających trudności z komunikacją oraz porozumiewaniem się (m.in. z autyzmem, afazją, dyslalią – wadami wymowy, jąkające się, z nieprawidłowym zgryzem, z obniżoną ostrością słuchu, z nieprawidłową budową języka).

Celem terapii logopedycznej jest:

• eliminowanie wad wymowy
• wykształcanie poprawnej mowy
• usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
• rozszerzenie zasobu słownictwa czynnego oraz biernego
• usprawnianie funkcji językowej, fonacyjnej oraz oddechowej
• wykształcenie mowy w przypadku jej braku bądź zaniku

 

Rozpoczęcie terapii poprzedza przeprowadzenie wnikliwego wywiadu, obserwacji oraz testów specjalistycznych. Opracowany na podstawie diagnozy program usprawniania zawiera ćwiczenia dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta (m.in. ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego, percepcji słuchowej, myślenia logicznego oraz przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia żucia, gryzienia oraz połykania; ćwiczenia kształtowania swobodnej wypowiedzi). Terapię dzieci prowadzimy w formie zabawy. Podczas zajęć wykorzystywane są atrakcyjne i przyjazne pacjentowi pomoce (puzzle, gry edukacyjne, układanki, masażery, karty itp.)