Psycholog dziecięcy

W Karuzeli Zmysłów w Warszawie -Ursus zapewniamy profesjonalną pomoc psychologa dziecięcego. Dokonuje on wielozakresowej oceny funkcjonowania pacjenta w obszarach: emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i poznawczym a także prowadzi poradnictwo psychologiczne nt. rozwoju i wychowania dziecka.

W naszym Centrum dokładamy wszelkich starań by zapewnić dziecku przyjazną oraz bezpieczną przestrzeń, dlatego nasi psycholodzy nieustannie podążają za dzieckiem i dopasowują prowadzone terapie do jego aktualnych potrzeb. Ich celem jest zrozumienie trudności dziecka oraz stworzenie mu jak najlepszych warunków do dalszego rozwoju.
Prowadzimy także indywidualne konsultacje oraz warsztaty dla rodziców podczas których omawiamy trudności oraz postępy dzieci. Prezentujemy sposoby rozwiązania danych problemów a także przedstawiamy możliwe przyczyny i skutki poszczególnych zachowań. Podpowiadamy w jaki sposób budować poczucie akceptacji i samodzielności u dziecka oraz pozytywne relacje rodzinne. Dzięki systematycznym konsultacjom z rodzicami możemy nieść szybką i skuteczną pomoc dziecku.

Skonsultuj się z psychologiem jeśli obserwujesz u swojego dziecka:

• niepokojące zmiany zachowania
• trudności adaptacyjne oraz separacyjne
• problemy somatyczne o nieznanym podłożu medycznym
• nieprawidłowy rozwój psychoruchowy
• trudności w radzeniu sobie z emocjami
• problemy z koncentracją i uwagą
• zaburzenia odżywiania
• depresję
• uzależnienia

Diagnoza psychologiczna składa się z 3 etapów. Diagnostykę rozpoczynamy od spotkania wyłącznie z rodzicami. Podczas konsultacji przeprowadzamy szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka, określamy charakter i obszar trudności pacjenta, planujemy i omawiamy możliwe formy pomocy dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Drugie spotkanie przebiega wyłącznie w obecności dziecka. Ma ono na celu obserwację dziecka podczas swobodnych aktywności, nawiązanie pozytywnej relacji pacjent-terapeuta oraz badanie psychologiczne. Ilość spotkań psychologa z dzieckiem uzależniona jest od ilości zgłaszanych problemów oraz stopnia nawiązania wzajemnej relacji. W trakcie 3 spotkania przedstawiamy wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz nasze spostrzeżenia. Wspólnie z rodzicami konstruujemy indywidualny plan pracy.