Trening słuchowy
JOHANSENA IAS

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen-IAS to metoda, która koncentruje się na usprawnieniu przetwarzania bodźców słuchowych. Stosowana jest z powodzeniem na całym świecie, a jej twórcą jest dr K. Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

Trening słuchowy Johansena jest skierowany do dzieci od 4-go roku życia oraz młodzieży i dorosłych z różnorodnymi problemami. Zadaniem treningu jest poprawa przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowych. Diagnoza oraz spotkania kontrolne są przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego audiometru.
Deficyty w obszarze przetwarzania słuchowego mogą zaburzać m. in. prawidłowy proces uczenia się za pomocą słuchu i skutkować obniżonymi wynikami szkolnymi, a także mieć poważny wpływ na perspektywy dalszych osiągnięć akademickich i zawodowych.

Metodę można stosować u pacjentów, u których występują m. in.:
• problemy z koncentracją uwagi
• trudności z rozumieniem mowy w hałaśliwym środowisku
• kłopoty z nauką języków obcych
• problemy w utrzymaniu uwagi na konkretnych zadaniach, szczególnie w przypadku obecności czynników rozpraszających
• nadwrażliwość na dźwięki
• problemy ze zrozumieniem komunikatów niewyraźnych lub wydawanych w szybszym tempie
• trudności z zapamiętaniem i wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych w jednym zdaniu
• potrzeba częstego dopytywania lub prośby o powtórzenie
• trudności w nauce czytania i pisania
• zwracanie nadmiernej uwagi na dźwięki pojawiające się w otoczeniu
• wrażenie „zawieszania” lub „wyłączania się”, pozorne nieodbieranie bodźców werbalnych.

Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS z powodzeniem jest stosowana także u pacjentów z:
• dysleksją
• autyzmem i zespołem Aspergera
• opóźnionym rozwojem mowy
• ADHD.

Diagnoza oraz spotkania opierają się na kwestionariuszu diagnostycznym, badaniu audiometrii tonalnej lub obrazkowej, obejmującym próby jedno- i obuuszne, teście rozumienia mowy przy czynnikach rozpraszających i badaniu lateralizacji oraz szczegółowym wywiadzie z opiekunem. Po wykonaniu badań oraz analizie wyników, pacjent otrzymuje indywidualną płytę CD ze specjalnie skomponowaną muzyką, obejmującą częstotliwości potrzebne do stymulacji. Dobór odpowiednio przygotowanej CD zapewnia każdemu dziecku zindywidualizowany program, dopasowany do jego potrzeb i możliwości słuchowych. Płyty słucha się przez słuchawki w domu, w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Czas słuchania wynosi ok. 10 minut dziennie, a postępy terapii kontrolowane są zazwyczaj co 8-10 tygodni. Podczas każdego spotkania pacjent jest ponownie badany i w zależności od wyników otrzymuje nową indywidualnie przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 10-14 miesięcy, a podczas uczestnictwa w treningu nie ma potrzeby rezygnacji z innych form terapii.