Trening umiejętności społecznych

Centrum Terapii i Rozwoju Karuzela Zmysłów w Ursusie prowadzi trening umiejętności społecznych (TUS) polegający na nabywaniu konkretnych umiejętności społecznych oraz zastosowaniu ich w sytuacjach życia codziennego.

Jednocześnie ma on na celu oduczanie zachowań nieadekwatnych, niepożądanych i nieakceptowanych społecznie. Skierowany jest do dzieci oraz młodzieży z m.in. ADHD, zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera), posiadających trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, nieśmiałych.

Celem TUS jest:

• rozwijanie umiejętności komunikowania się
• nauka samokontroli
• rozwijanie współpracy w grupie
• nauka akceptowania potrzeb innych osób oraz okazywania im szacunku
• nauka rozpoznawania emocji oraz kontrolowania ich
• budowanie tożsamości
• doskonalenie umiejętności planowania
• praca nad przestrzeganiem zasad oraz rozwiązywaniem konfliktów
• doskonalenie cierpliwości, asertywności oraz wytrwałości

 

Trening umiejętności społecznych odbywa się w małych grupach. Wymaga wielokrotnego, systematycznego powtarzania uczonych umiejętności. Przeznaczony jest dla różnych grup wiekowych. Skuteczność treningu w dużej mierze zależy od doboru właściwej grupy rówieśniczej dlatego zaleca się by był on poprzedzony indywidualną konsultacją z psychologiem.