Trening relaksacji

Podczas treningu do osiągnięcia stanu relaksacji wykorzystujemy m.in. technikę relaksacji wg Jacobsona, trening autogenny Schultza, Uważność i spokój żabki. Treningi wspomagane są muzykoterapią, wizualizacją, ćwiczeniami oddechowymi, masażami relaksacyjnymi oraz bodźcami węchowymi.

Nagle zachodzące zmiany mogą wywołać strach, lęk, gniew czy złość co z kolei wpływa niekorzystnie na stan napięcia emocjonalnego dziecka. W takich chwilach pomocny może okazać się trening relaksacji który pozwala wyzwolić naturalny dla organizmu stan spokoju i odprężenia. Dziecko zaś uzyskuje równowagę pomiędzy aktywnością a ciszą.
Trening relaksacji pomocny jest w trudnych sytuacjach emocjonalnych, niedojrzałości układu nerwowego oraz nadmiarze bodźców które to stanowią główny powód występowania stresu u dzieci. Dzieci, które potrafią się relaksować są zdrowsze, łatwiej nawiązują kontakty społeczne, lepiej radzą sobie z emocjami, mają wyższą samoocenę i poczucie własnej wartości, chętniej uczestniczą w zabawach. Systematycznie stosowany trening relaksacji poprawia także pamięć i koncentrację, zdolność samokontroli, niweluje trudności przystosowawcze, stereotypie oraz autoagresję.

Trening relaksacji przeznaczony jest dla dzieci:

  • z trudnościami w osiągnięciu równowagi pomiędzy procesami pobudzenia i hamowania
  • z zaburzeniami mowy
  • z zaburzeniami rozwoju zdolności motorycznych
  • z nadruchliwością
  • z zaburzeniami procesów uwagi i pamięci 

 

Dzięki zastosowaniu treningu relaksacji mózg odbiera sygnał „Jestem bezpieczny – czas na luz”. Dziecko zaś osiąga odprężenie psychiczne i fizyczne.