Integracja sensoryczna

W Centrum Terapii i Rozwoju Karuzela Zmysłów w Ursusie prowadzimy specjalistyczną diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Integracja sensoryczna jest to system aktywności ruchowych mających na celu wyzwolenie w dziecku odpowiednich reakcji sensorycznych. Terapia SI jest formą przyjaznej, atrakcyjnej, kierowanej zabawy, podczas której dziecko pracuje nad wyrównaniem deficytów w obrębie narządu ruchu oraz zmysłów a także uczy się generować odpowiedzi adaptacyjne na bodźce docierające z ciała i świata zewnętrznego. 

Poziom trudności zadań oraz rodzaj aktywności dobierane są indywidualnie do potrzeb sensorycznych i motorycznych dziecka na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy, a stopień ich trudności będzie systematycznie wzrastać, aby wymagać od dziecka coraz bardziej skomplikowanych reakcji. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i mają postać tzw „naukowej zabawy. Terapia jest zazwyczaj przyjemną zabawą, a jednocześnie ciężką pracą. Jej celem jest osiągnięcie sukcesu, który prawdopodobnie byłby nieosiągalny w przypadkowej, spontanicznej zabawie. Postępy w terapii monitorowane są poprzez prowadzenie, w trakcie procesu terapii, bieżących obserwacji dziecka oraz przeprowadzanie okresowych diagnoz.

Prawidłowa integracja wszystkich zmysłów wewnętrznych i zewnętrznych jest niezbędna aby mogły zostać użyte one w konkretnych aktywnościach zakończonych sukcesem. Właściwie przebiegający proces integracji sensorycznej pozwala dziecku właściwie reagować na wyzwania płynące z otoczenia a tym samym poprawia jego rozwój psychomotoryczny, społeczny i emocjonalny. Wpływa także na poprawę funkcji językowych i poznawczych, a co najistotniejsze – pozwala osiągnąć lepszą efektywność procesu uczenia się poprzez wzmacnianie procesów nerwowych leżących u podstaw tych umiejętności.

Możemy zaobserwować wiele objawów niewłaściwej integracji sensorycznej. Należą do nich np. wrażliwość na dotyk, nadpobudliwość, problemy z koncentracją i nauką, niezgrabność ruchowa, agresja. Każdy z tych objawów można zmniejszyć poprzez odpowiednio dobraną i ukierunkowaną na potrzeby dziecka terapię SI.

Diagnoza integracji sensorycznej oparta jest na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z rodzicami, prób Obserwacji Klinicznej oraz Testów Integracji Sensorycznej. Odbywa się podczas 3-4 spotkań w zależności od funkcjonowania dziecka. Przeprowadzenie diagnozy jest konieczne by móc rozpocząć indywidualną terapię integrację sensorycznej.
Skuteczność terapii jest zależna od określonych warunków. Do najważniejszych z nich zaliczamy systematyczność terapii a także stałą współpracą rodziców z terapeutów (w tym realizację w warunkach domowych wskazówek zawartych w indywidualnym programie terapeutycznym).

Jeśli Twoje dziecko…..

• myli prawą i lewą stronę
• myli litery podobne: p-b-d,
• ma kłopoty z przepisywaniem z tablicy
• nie mówi, nie próbuje się komunikować
• źle znosi stres
• jest nadruchliwe bądź zbyt wycofane
• nie lubi czesać włosów bądź obcinać paznokci
• nie lubi być dotykane, przytulane, głaskane
• ma problemy z koncentracją
• nie toleruje dotyku różnymi fakturami
• zatyka uszy w odpowiedzi na niektóre dźwięki
• jest nadwrażliwe na światło, dźwięki bądź zapachy
• ma obniżone bądź podwyższone napięcie mięśniowe
• gryzie, uderza w ludzi, ściany i inne przedmioty

• jest niespokojne, drażliwe, nie akceptuje siebie, miewa zmienne nastroje
• ma trudności z zawiązywaniem sznurówek, ubieraniem się i innymi czynnościami dnia codziennego
• okazuje niechęć do spożywania niektórych potraw ze względu na ich smak, zapach i konsystencję
• ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem, przełykaniem pokarmów
• ma chorobę lokomocyjną bądź lęk wysokości
• wpada w histerię i jest nadmiernie pobudzone w miejscach takich jak restauracja czy centrum handlowe
• nie potrafi skakać, łapać, rzucać i kopać piłki
• podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, kładzie się na stoliku, podpiera się
• niewłaściwie trzyma różne przedmioty codziennego użytku np. sztućce, nożyczki
• sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy
• nie lubi huśtawki, karuzeli bądź przeciwnie – uwielbia je tak bardzo, że może spędzać na nich całe dnie…….

…..istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego rozwój sensoryczny nie przebiega prawidłowo.

Dzieci nie wyrastają z trudności w zakresie integracji sensorycznej dlatego bardzo ważna jest wczesna interwencja. Odpowiednio wcześnie podjęte działania terapeutyczne pozwolą zapewnić dziecku prawidłowy i harmonijny rozwój.